Beste webmaster,

Uw site AAN TE PASSEN: de betreffende URL invullen biedt geen ondersteuning voor de Firefox 2 en Mozilla browsers of andere browsers gebaseerd op de Gecko Layout Engine, zoals Camino 1, Seamonkey 1, Epiphany 2, Galeon 2 en K-meleon 1.

Een beschrijving van deze kwestie, inclusief commentaar, is te vinden in het online bug-systeem van mozilla.org. U kunt dit commentaar bekijken en zelf commentaar geven op onderstaand adres:
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=AAN TE PASSEN: vul hier het nummer van de bug in

AAN TE PASSEN: voeg hier een technische beschrijving van de problemen in, vergezeld van aanbevelingen om het probleem op te lossen. Je kan ook functionele voorbeelden bijvoegen als attachment, die laten zien hoe de code van de site aangepast kan worden om de standaarden en Mozilla te ondersteunen.

Door de ECMA-aanbevelingen voor ECMAScript (JavaScript) en de aanbevelingen van het W3C voor HTML 4.01, CSS 2.1 en het DOM (Document Object Model) in uw werk na te leven, zal uw site correct functioneren in zowel de hierboven genoemde next-generation browsers als in andere browsers die open standaarden ondersteunen, zoals Opera 9, Safari 2 en IE 7. Op deze manier bereikt u met uw site een zo groot mogelijk publiek.

De volgende informatiebronnen helpen u erbij om open standaarden te ondersteunen, en tegelijkertijd om uw site toegankelijk te houden voor Microsoft's Internet Explorer. De informatie over Gecko-browserdetectie is eveneens belangrijk.

ECMAScript 262 3rd Edition (JavaScript) Standard
------------------------------------------------
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm

World Wide Web Consortium (W3C) technische aanbevelingen
--------------------------------------------------------
Het W3C bepaalt de openbare standaarden voor het wereldwijde Web, zoals HTML en XML, welke door Firefox 2 gebruikt worden.
http://www.w3.org/TR/
http://www.w3.org/2005/11/Translations/Lists/ListLang-nl.html (Nederlandse vertalingen van W3C-documenten)

Mozilla Developer Center-documentatie
-------------------------------------
Bezoek Mozilla Developer Center-pagina voor informatie die specifiek over het ondersteunen van Firefox en andere Gecko-gebaseerde browsers gaat.
http://developer.mozilla.org/nl/docs/Hoofdpagina

Het gebruik van webstandaarden in uw web-pagina's
-------------------------------------------------
Een aantal gebruiken en praktijken die door vele webontwikkelaars als "standaard" beschouwd worden inzake DHTML en/of cross-browser ondersteuning, zijn achterwege gelaten in de W3C-specificaties van HTML 4.01 en het Document Object Model. U kunt hier lezen wat ondersteund wordt.
http://developer.mozilla.org/en/docs/Using_Web_Standards_in_your_Web_Pages

Het Document Object Model in Mozilla
------------------------------------
http://www.mozilla.org/docs/dom/ bevat nuttige links om meer te weten te komen over (het gebruik van) het Document Object Model in Mozilla en andere Gecko-gebaseerde browsers. De Gecko DOM Referentie op http://developer.mozilla.org/en/docs/Gecko_DOM_Reference biedt een instapgids voor webontwikkelaars, en gaat over Firefox's implementatie van het W3C-DOM. De referentie bevat tevens talloze voorbeelden.

Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

AAN TE PASSEN: voeg hier je ondertekening toe